لینک های دسترسی

Breaking News

استفاده از انترنت در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده


استفاده از انترنت در کمپاین تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در دهه نود میلادی آغاز گردید، ولی استفاده ازین وسیله در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده شکل وسیع و گسترده را اختیار نموده است.

یکی از موثرترین راهکار برای یک کاندیدا ریاست جمهوری تا بتواند توجه بیشترین رای دهنده گان را جلب کند، استفاده از انترنت است.

در بین سالهای 1950 تا 1960 تلویزیون تعغییرات زیادی را در نمای سیاسی ایالات متحده ببار آورد ولی 50 سال بعد یعنی امروز استفاده از انترنت نحوه ارتباط بین کاندید و رای دهنده گان را دگرگون ساخته است.

بعضی از کاندیدان این انتخابات در صفحات تبلیغاتی مبارزات انتخاباتی شان چنین ابراز نظر کرده اند.

برک اوباما یکی از کاندیدان ریاست جمهوری از حزب دموکرات ایالات متحده چنین میگوید ، "از 20 سال بدین سو مقامات واشنتگن در مورد اصلاحات سیستم مراقبت های صحی سخن گفته ولی عمل نکرده اند. در نظر دارم که از قیمت آن کاسته و همه را تحت پوشش گیرم."

برعکس تلویزیون، ویدیو های که در صفحه انترنت نشر میشود، بدون کدام مصرف اضافی بالای کاندید، بیننده میتواند آنرا مکرراً تماشا کند.

رودی جولیانی یکی از کاندیدان ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهان ایالات متحده چنین میگوید، "هر آنکس که به این کشور داخل میشود باید کارت شناسای مدرن و کمپیوتری که در آن جعل کاری شده نتواند، داشته باشد."

یکی از دلایل دیگر استفاده از انترنت در مبارزات انتخاباتی این است که کاندیدا میتواند پیام خود را بدون تحلیل و تبصره شخص دیگری، برای رای دهنده گان برساند.

هلری رادهم کلنتن یکی از کاندیدان از حزب دموکرات ایالات متحده، "ما جنگ در عراق را خاتمه داده، تمام امریکای ها را تحت پوشش بیمه صحی آورده و از نظر انرژی نیز مستقل خواهیم شد."

استفاده از انترنت در جلب بودجه و کمک مالی نیز مفید و ارزنده تلقی میشود.

در حقیقت، اکثریت صفحات مربوط به مبارزات انتخاباتی، بخش جلب کمک ها را در صفحه اول جاه میدهند تا توجه بیننده را جلب کند.

مارک وارنر کاندیدا مجلس سنای امریکا از ایالت ورجینیا: "بخاطر سوق کشور در مسیر درست من تصمیم گرفته ام که خود بر سنای ایالت ورجنییا کاندید نمایم."

نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری بلکه کاندیدا های انتخابات سنای ایالات نیز در مبارزات خود بخاطر جلب توجه رای دهنده گان و کمک مالی از سهولت انترنت بهره میبرند.

یکی از برتری های دیگر انترنت از تلویزیون رابطه مستقیم کاندید با حامیان و تبادل نظر به آنان است. باوجود اینکه استفاده ازین وسیله در مبارزات انتخاباتی موثر ثابت شده اما انترنت میتواند خلاف میل کاندید و یا مبلغین، یک پیام آور ناخوش آیند اما حقیقت گو باشد.

آقای Benjamin Ginsberg استاد پوهنتون John Hopkins در واشنگتن درین مورد میگوید: "تلویزیون میزان نفوذ را در اختیار کامل سیاست مداران قرار داده بود. آنها به گونه که میل داشتند میتوانستند پیام شانرا بمردم تقدیم نمایند. ولی انترنت این نفوذ را دوباره به مردم واگذار نمود زیرا آنها میتوانند صحنه های را که سیاست مداران نمیخواهند برملای عام شود، عکاسی نموده و آنرا در صفحه YOUTUBE بنشر برسانند."

به عقیده پروفیسور Ginsberg و دیگران استفاده از انترنت در مسایل مربوط به انتخابات در حال رشد و توسعه بوده و امکان این هم میرود که روزی رای دهنده گان بدون اینکه پای صندوق های رای دهی بروند، با یک کلک از طریق کمپیوتر شان به کاندید مورد نظر خود رای دهند.

XS
SM
MD
LG