لینک های دسترسی

برتانيه توقيف ۴۲ روزه را براي مظنونين دهشت افگني پيشنهاد ميکند


حکومت برتانيه يک پيشنهاد جديد جنجال برانگيز را افشا کرده که حد اعظمي توقيف مظنونين دهشت افگني را بدون اتهامات رسمي به ۴۲ روز بلند ميبرد.

جکي سمث، وزير داخلۀ برتانيه اين پيشنهاد را امروز در لندن اعلام کرد. او گفت که قدرت جديد صرف در حالات استثنائي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گوردن برون، صدراعظم برتانيه بمنظور اعطای وقت بيشتر به مقامات، در جهت براه انداختن تحقيقات پيچيدۀ قضايای دهشت افگنی ميخواهد اين مدت را از ۲۸ روز بيشتر سازد.

در سال ۲۰۰۵، پارلمان پيشنهادات توني بلير، صدراعظم وقت را براي قوانين که به پوليس ۹۰ روز وقت ميداد تا مظنونين دهشت افگني را بدون اتهامات رسمی تحت تحقيق قرار دهد، رد کرده بود.

مصالحۀ ۲۸ روز در آن وقت بميان آمد. رهبران مخالف حکومت و گروه هاي مدافع حقوق مدني ازين ازدياد وقت شديداً انتقاد کرده اند.

XS
SM
MD
LG