لینک های دسترسی

Breaking News

پانزدهمين سالگرد تخريب مسجد ايودهيا در هند


به نسبت احتجاجات بمناسبت پانزدهمين سالگرد تخريب يک مسجد قرن شانزدهم، تدابير امنيتي در سراسر ايالت شمالي اتر پرديش هند، تشديد گرديده است.

پوليس امروز چندين نفر را وقتي توقيف کرد که اعضاي يک گروۀ تندرو هندو در دهلي جديد با مسلمانان برخورد نمودند.

مظاهره چيان از سالروز تخريب مسجد بابري در شهر شمالي آيودهياي هند يادبود ميکنند. افراطيون هندو در سال ۱۹۹۲با اين ادعا که مسجد در يک محل متبرک هندوها اعمار گريده آنرا تخريب نمودند.

بيش از دو هزار نفر در قيام هاي فرقوي مابعد آن کشته شدند. پوليس تدابير امنيتي را امروز در سراسر ايالت اترپرديش، بشمول آيودهيا و دهلي جديد، تشديد نمود.

در پايتخت، پوليس در جستجوي شش مسلمان تندرو بود. و پوليس حد اقل يک نفر را بخاطر حمل بم بيک محکمه در منطقۀ شمالي راي بريلي در اترپرديش توقيف نمود.

XS
SM
MD
LG