لینک های دسترسی

Breaking News

ويلاديمير پوتين جانيشن محبوب خود را معرفي نمود


و يلاديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه حمايت خود را از ديميتری ميد وی ديف، معاون اول صدارت، بحيث جانشين خود ابراز کرده است.

آقاي پوتين حمايت خود را امروز دوشنبه در يک جلسه ای حزب روسيه متحد، ابراز نمود.

فکر ميشود پشتيانی رئيس جمهور پوتين از ميد وي ديف، بوی هنگام انتخابات رياست جمهوری بتاريخ دوم ماه مارچ، برتری زيادی خواهد داد.

ميدوي ديف، بحيث که يک وکيل حقوقي مهربان شناخته ميشود، رئيس هيات مديره «گاز پروم» يا شرکت دولتی گاز است.

وی بحيث يکي از نزديکان آقاي پوتين شناخته ميشود. قانون اساسي روسيه به ويلاديمير پوتين، رئيس جمهور اجازه نميدهد که برای يک دور سوم برياست جمهوري روسيه خود را کانديد نمايد.

اما حزب وی که در انتخابات اخير پارلمانی اکثريت قاطع را بدست آورد، ميتواند از وی حمايت کرده او را بحيث صدراعطم کانديد نمايد؛ تا رياست حکومت آينده را در انتخابات آينده، تحت قانون جديد انتخابات، بدست آورد.

XS
SM
MD
LG