لینک های دسترسی

Breaking News

اقدامات امنیتی در عربستان در آمادگی برای مراسم حج


در حاليکه بيش از يک مليون مسلمان به عربستان سعودي براي اداي مراسم حج مواصلت ميکنند، شرايط امنيتي در آنکشور شديد تر شده است.

آژانس خبري رسمي عربستان سعودي امروز دوشنبه گزارش داد که بیش از یک مليون نفر امسال برای ادای مراسم پنج روزه حج که هفته آينده اغاز ميشود، وارد انکشور ميگردند.

بر مسلمانان فرض است تا در صورت توانايی جسمی و مالی در عمر شان يکبار اين مراسم را ادا نمايند.

سال گذشته، مراسم حج بدون وقوع کدام حادثه ای سپری شد اما مراسم حج در سالهای قبل از آن با ازدحامات مرگبار و انهدام هوتل ها و يا تصادمات پوليس با مظاهره کنندگان، همراه بود.

مقامات سعودی و مامورين امنيتی در مورد حملات احتمالی از جانب تندروان افراطي نگران هستند.

ماه گذشته حکومت عربستان سعودي اعلام کرد که ۲۰۸ نفر را که گفته ميشود در نظر داشتند حملاتی را در اهداف نفتی، ملا ها و قوای امنيتی براه اندازند، توقيف نموده است.

XS
SM
MD
LG