لینک های دسترسی

Breaking News

رابرت گيتس: هدف ما در افغانستان ثبات و امنيت و بهبود اقتصاد در آنکشور


بروز سه شنبه رابرت گيتس وزير دفاع و سترجنرال بحري مايکل مولين رئيس ارکان مشترک قواي نظامي ايالات متحده امريکا در جلسۀ استماعيۀ مجلس نماينده گان در مورد امنيت و ثبات در افغانستان گواهي دادند.

رابرت گيتس هفتۀ گذشته از افغانستان بازديد نموده و در حاليکه يک بررسي ستراتيژيک را در آنجا انجام داده است در برابر کيمتۀ قواي مسلح کانگرس تلاش هاي بين المللي در افغانستان را يک موفقيت تکتيکي خواند و اظهار داشت هدف ما در افغانستان آنست يکجا با جامعۀ بين المللي ثبات و امنيت و بهبود اقتصاد را در آنکشور مساعدت بخشيم و شرايط لازم را براي حکومت و مردم افغانستان مساعد سازيم تا يک کشور ميانه رو و باثبات را اعمار نمايند.

وي همچنان گفت در حاليکه پيشرفت هايي در افغانستان صورت گرفته چلنج هايي هم وجود دارد که از جمله وي به وخيم شدن وضع امنيتي از ۲۰۰۶ بدينسو و همينطور افزايش توليد و قاچاق ترياک در آنکشور اشاره نمود.

آقاي گيتس اظهار داشت "وقتي من براي بار اول مسئوليت اين وضيفه را بدوش گرفتم دو اولويت داشتم يکي جنگ عراق ديگري افغانستان بود. من شش سفر به عراق داشتم و اين سفر چهارم ام به افغانستان بود. تلاش هاي ما در افغانستان نتايج خوبي را بدست اورده است"

وزير دفاع امريکا در مورد ارتقاي سطح محاربوي اردوي ملي افغان گفت که عساکر افغاني حالا در شمار زيادي از عمليات ها نقش کليدي را ايفا ميکند. "قواي امنيتي افغان نقش اصلي در واپس گيري موسي قلعه طي روز هاي اخير ايفا نمودند"

طي اين جلسه آقاي گيتس وانمود ساخت که ظرف چند هفتۀ آينده يک فرستادۀ بين المللي در نظر گرفته خواهد شد تا فعاليت هاي باسازي را در افغانستان بهبود بخشد.

آقاي گيتس گفت که به يک نماينده ملکي قوي ضرورت است تا هماهنگي را ميان همۀ کشور ها و سازمان هاي عمدۀ بين المللي که در افغانستان حضور دارند بوجود آورد. وي گفت که ايالات متحده امريکا با حامد کرزي کار ميکند تا حکومت او را تشويق نمايد که ايجاد اين پوست مفيد خواهد بود و نامزدي را براي اين کار شناسايي نمايد.

وي گفت که قرار است بزودي جلسۀ وزراي دفاع کشور هاي عضور ناتو در سکاتلند داير شود که در نظر است طي آن يک برنامه ستراتيژيک براي سه تا پنج سال آينده طرح شده و منابع مورد نياز براي فعاليت هاي آوردن ثبات در افغانستان شناسايي گردد.

اين طرح بعداً به رهبران دولتي کشور ها جهت تصميم گيري مشي ستراتيژيک پيش خواهد شد. وزير دفاع همچنان گفت که در عمليات جاري ما در افغانستان کمبود ها و نواقصي وجود دارد طوريکه افغانستان با محدوديت هاي حقيقي روبرو است از جمله وي به عدم تمايل بعضي از کشور هاي عضو ناتو براي اشتراک در عمليات هاي مختلفه و فرستادن عساکر شان به مناطق پر آشوب جنوب و شرق کشور ميباشد و همينطور تعداد ناکافي هليکوپتر ها و عدم مساعدت بعضي از هليکوپتر هاي عادي براي اراضي مرتفع افغانستان اشاره نمود.

وي همچنان کمبود آموزگاران و کندي در کار آموزش افراد امنيتي و بخصوص پوليس را منحيث يکي از مشکلاتي ذکر نمود که تقويت قواي پوليس را به تأخير انداخته است.

آقاي گيتس گفت که تيم هايي از پرسونل ملکي در ساحات زراعت و انجنيري با گروه هاي بازسازي ولايتي تنظيم شده اند تا کار هاي بازسازي و انکشافي بتواند در هماهنگي با فعاليت هاي نظامي در فراهم آوري شرايط مساعد براي زنده گي مردم مثمر واقع شود.

او از ولايت خوست منحيث يک مثال موفقيت ياد نمود طوريکه او شخصاً از آنجا بازديد نموده بود و اظهار داشت که کار بازسازي ايکه در ساحۀ زراعت طي يکسال گذشته در آنولايت صورت گرفته بيشتر از آنچه است که در ۵ سال پيشتر از آن انجام شده بود.

طي اين جلسه که جنرال مولين رييس ارکان مشترک قواي مسلح امريکا نيز اشتراک داشت طي گواهي اش اعتراف نمود که افغانستان اولويت اصلي را تشکيل نميدهد.

وي گفت که در افغانستان ما آنچه را انجام ميدهيم که انجام داده ميتوانيم در حاليکه درمورد عراق اظهار داشت که آنچه بايد انجام شود انجام ميشود.

اين اظهارات رئيس ارکان قواي مسلح باعث شد که بعضي از دموکرات ها تصريح نمايند که اين حقيقت استدلال چندين ساله ما را تأييد ميکند که درگيري ما در جنگ عراق بحدي است که ما بيشتر ازين در افغانستان کاري را انجام داده نميتوانيم.

آقاي سکلتن رئيس کميتۀ قواي مسلح مجلس نماينده گان گفت که او اين حقيقت را آزار دهنده يافت که تعهد جاري ما در عراق ما را از تعهد منابع لازم براي افغانستان باز ميدارد که اين منابع براي جلوگيري ناکامي ها ضروري ميباشد.

رئيس ارکان قواي مسلح اظهار داشت که طي سال ۲۰۰۷خشونت در افغانستان ۲۰ فيصد افزايش يافته در حاليکه اين ميزان در ولايت هلمند ۶۰ فيصد افزايش را نشان ميدهد.

باوجود آن هردو مامور عاليرتبه نظامي گفتند که طالبان نتوانسته دست آوردي داشته باشد وبا آنکه آنها سال ۲۰۰۷ را سال حملات و تعرض شان اعلان نموده بودند اين سال برخلاف تعرض قواي ناتو بود تا طالبان.

وزير دفاع و رئيس ارکان قواي مسلح هردو از نقش ايران در آموزش و تسليح طالبان ذکر نمودند و گفتند که آنها شواهدي در ينمورد در دست دارند طوريکه هدف آنشکور بي ثبات ساختن افغانستان ميباشد.

وزير دفاع از کانگرس خواست که با فشار بالاي کشور هاي اروپايي ناتو را نگزارند از مسئوليت خود شانه خالي کند.

در گوشه اي از سوالات اعضاي مجلس آقاي ويلسن از ايالت کارليناي شمالي از وزير دفاع پرسيد در حاليکه شما به کمبود منابع وپرسونل در قواي ناتو اشاره ميکنيد اول بايد از خود انتقاد کنيم که ما خود در آنجا منابع لازم براي آموزش قواي امنيتي افغانستان و عمليات محاربوي در اختيار نداريم.

همچنان اعضاي کانگرس از وزير دفاع و رئيس ارکان قواي مسلح در مورد تلاش هاي ناکام براي دريافت اسامه بن لادن که حملات يازدهم سپتمبر را هدايت داده بود پرسيدند.

آقاي گيتس و آقاي مولين هردو گفتند که اين اولويت ميباشد ولي آنها هيچگونه جزيياتي در مورد پيگردي وي توسط عساکر امريکايي ارائه نکردند.

XS
SM
MD
LG