لینک های دسترسی

Breaking News

رشد اقتصادی در آسیا و حوزه بحرالکاهل در سال 2008 ضعیف تر خواهد شد


بانک توسعه آسیایی می گوید رشد اقتصادی در آسیا و حوزه بحرالکاهل اندکی در سال 2008 به دلیل ناپایداری در بازارهای مالی و بلند رفتن ارزش نفت ضعیف تر خواهد شد.

یک موسسه مستقر در مانیلا در گزارشی گفته است انتظار می رود منطقه از لحاظ مالی قوی باقی خواهد ماند اما با خطرات مالی جدید مواجه خواهد شد.

گزارش بانک انکشافت آسیایی که به روز پنجشنبه انتشار یافته است می گوید رشد اقتصادی در آسیا و حوزه بحرالکاهل باید در سال 2008 هشت درصد سقوط نماید که نیم درصد امتیاز پایین تر از سال 2007 می باشد.

بانک انکشاف آسیایی پیش بینی می کند که در چین بزرگترین منطقه اقتصادی اگر اقدامات حکومت آن برای کنترول اقتصاد انجام شود، رشد اقتصادی از 11 اعشاریه چهار درصد امسلا به 10 اعشاریه 5 درصد، در سال 2008 خواهد رسید.

جونگ وا لی، رییس اداره همبستگی اقتصادی منطقوی در بانک انکشاف آسیایی، که در هانک کانگ سخن میگفت، اظهار داشته است که این منطقه اکنون با خطرات بزرگتری نسبت به چند ماه قبل روبرو می باشد.

او پایین آمدن اقتصاد ایالات متحده را مثال آورده میگوید که این امر می تواند تاثیری بر رشد منطقه باشد.

او گفته است به دلیل کاهش سریع تقاضای مستهلکین در ایالات متحده تاثیری نیز بر تقاضای واردات ایالات متحده خواهد گذاشت و از جهت پیوند تجارتی تاثیری بر صادرات آسیا به ایالات متحده خواهد بود.

XS
SM
MD
LG