لینک های دسترسی

Breaking News

دو انفجار انتحاری يک محل تفتيش نظامی را هدف قرار داد


قواي نظامي پاکستان ميگويد دو بم گزار انتحاري بر يک موضع تفتيش نظامي در کويته، مرکز ولايت بلوچستان حمله کرده حد اقل هفت نفر را هلاک ساخت.

مقامات ميگويند اولين بم گزار بم خود را در نزديک يک صف موترهائي که براي تفتيش متوقف شده بود، منفجر ساخت.

وقتي مردم به لاشۀ موتر نزديک شدند، يک بم گزار انتحاري ديگر بم دومي را منفجر ساخت. منطقۀ آشوب زدۀ بلوچستان اکثراً صحنۀ گلوله باري و بم گزاري بوده که گروه هاي مليت خواۀ بلوچ را مسؤل آن قلمداد ميکنند.

اين گروه ها با حکومت مرکزي براي خودمختاري بيشتر و يک بخش بزرگتر عوايد ناشي از ذخاير مواد نفتي و گاز طبيعي هستند، مبارزه ميکنند.

اما حملات انتحاري اکثراً توسط گروه هاي افراطي اسلاميست طرفدار طالبان که در شمال بلوچستان در مناطق قبايلي واقع اند، براه ميافتد.

XS
SM
MD
LG