لینک های دسترسی

Breaking News

سرمنشي ناتو ميگويد اميدوار است جاپان در افغانستان نقش بزرگتری را بازي کند


ياپ دي هوپ سکفر، منشي عمومي ناتو ميگويد اميدوار است جاپان در بازسازي افغانستان، بشمول ماموريت امنيتي تحت رهبري ناتو، نقش بزرگتري را بعهده بگيرد.

دي هوپ سکفر امروز طي بيانيه اي در يک کنفرانس در توکيو گفت قابليت هاي جاپان در قسمت اشتراک در عمليات آيسف در افغانستان هنوز بحد نهائي خود نرسيده است.

قوماندان هاي ناتو شکايت کرده اند پيمانۀ فعلي عساکر براي آيسف هنوز براي تضمين امنيت افغانستان کافي نيست.

قرار است رئيس ناتو امروز با ياسو فوکودا، صدراعظم جاپان ملاقات کند.

توقع ميرود او همچنان در جريان سفر سه روزه اش، با وزراي دفاع و خارجۀ جاپان ملاقات نمايد.

توکيو ميگويد نميتواند به آيسف عسکر بدهد زيرا قانون اساسي صلح جوي جاپان به آن اجازه نميدهد.

XS
SM
MD
LG