لینک های دسترسی

اردوي لبنان قتل جنرال ارشد را تحقيق ميکند


اردوي لبنان تحقيقاتي را در مورد قتل يک صاحب منصب ارشد که بروز چهارشنبه در خارج بيروت بقتل رسيد، براه انداخته است.

جنرال فرانسوا الحاج و راننده اش اندکي بعد از ترک منزل و حرکت بسوي قومانداني نظامي، بقتل رسيدند.

تحقيقات مقدماتي نشان ميدهد که يک موتر مملو از مواد منفجره از فواصل دور در نزديک موتر جنرال الحاج منفجر ساخته شده بود.

تا بحال کسي مسؤليت اين حمله را در شهر مسيحي نشين بعبده، مدعي نگرديده است. روزنامه هاي لبناني نوشته اند که مقامات علائق با تندروان اسلاميست را تحت تحقيق قرار داده اند.

جنرال حاج در تهاجم سال جاري اردو بر کمپ پناهندگان فلسطيني عليۀ تندروان اسلاميست که از القاعده الهام گرفته اند، نقش کليدي داشت. او يک کانديد عمده براي قومانداني اردوي لبنان تلقي ميشد.

XS
SM
MD
LG