لینک های دسترسی

Breaking News

الظواهري القاعده رهبران عرب را بخيانت به فلسطينيان متهم کرد.


ايمن الظواهري رهبر شماره دوي القاعده رهبران عرب را متهم ميکند که با اشتراک در کنفرانس صلح ماۀ گذشتۀ شرق ميانه که تحت ميانجي گري ايالات متحده در اناپوليس ايالت ميري لند داير شده بود، بفلسطينيان خيانت کردند.

الظواهري طي يک پيام صوتي که امروز در يک صفحۀ انترنت تندروان اسلامي منتشر شده گفت کشورهاي عربي شاهد يک توطئۀ جديد عليۀ فلسطينيان و کشورهاي اسلامي بودند.

الظواهري از مسلمانان تقاضا کرد تا بجنگ عليۀ کوشش هائي ادامه بدهند که هدف آن مبدل ساختن فلسطين بيک دولت يهودي ميباشد. او همچنان محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان را محکوم کرده گفت که چون او رهبري هيئت فلسطينيان را در کنفرانس بعهده داشت يک خائن است.

اکثر کشورهاي عربي، بشمول عربستان سعودي در مذاکرات اناپوليس اشتراک نمودند. اين مذاکرات با توافق روي از سر گرفتن عمليۀ صلح بين اسرائيل و فلسطينيان، خاتمه يافت.

XS
SM
MD
LG