لینک های دسترسی

Breaking News

يک مشاور ارشد حکومت فلسطينيان در غزه اختطاف شد.


مقامات حماس ميگويند يک مشاور ارشد حکومت محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان را توقيف کرده اند.

يک سخنگوي اين گروۀ تندرو فلسطيني ميگويد قواي امنيتي آن گروه امروز عمرالغول را در باريکۀ غزۀ تحت کنترول حماس دستگير کرد. اين نطاق ميگويد غول بخاطر تخلف از قانون تحت تحقيق قرار دارد ولي تفصيل بيشتري ارائه نکرد.

قبلاً اقارب غول گفتند افراد مسلح بخانۀ فاميلي او در غزه حمله کرده و عمرالغول يک مشاور سلام فياض، صدراعظم حکومت فلسطينيان را اختطاف کردند.

محمود عباس، رئيس ادارۀ فلسطينيان طي بيانيه اي اين اختطاف را محکوم کرد.

در يک واقعۀ جداگانه، مقامات طبي فلسطينيان ميگويند از اثر انفجاري در يک مراسم تشييع جنازه در باريکۀ غزه سه نفر کشته و ۳۰ تن ديگر زخمي شدند.

اعضاي جناح فتح اين مراسم را براي يک تندرو آن سازمان که در حملۀ روز پنجشنبۀ اسرائيل کشته شد، براه انداخته بودند.

XS
SM
MD
LG