لینک های دسترسی

محکمه قضيۀ ويديوتيپ سي آي ای را استماع ميکند.


يک قاضي محکمۀ فدرال ايالات متحده امروز روي اين موضوع جلسۀ استماعيه اي داير ميکند که آيا حکومت بش با از بين بردن ويديوتيپ تحقيقات دو مظنون القاعده توسط سي آي اي، از يک حکم محکمه تخطي کرده است يانه.

هنري کندي، يک قاضي محکمۀ فدرال در سال ۲۰۰۵ حکمي صادر کرده گفت که همۀ مدارک مربوط به سؤ رفتار با زندانيان را در زندان گوانتانمو بي، نگهدارد. اين قاضي دعوي اي را استماع ميکند که بنمايندگي از ۱۶ زنداني گوانتانمو بي اقامه شده است.

وزارت عدليۀ ايالات متحده ميگويد اين تيپ ها تحت آن حکم نمي آيد زيرا مدارکي وجود ندارد که ابوزبيده و عبدالرحمن الناشري، مظنونين تحت تحقيق در گوانتانمو تحقيق شده باشند.

جورج بش، رئيس جمهور ديروز گفت تاوقتي که همۀ ارزيابي ها و تحقيقات تکميل نشده در مورد اظهار عقيده نميکند.

XS
SM
MD
LG