لینک های دسترسی

مردم تايلند در اولين انتخابات بعد از کودتا راي خواهند داد.


راي دهندگان در تايلند بروز يکشنبه در اولين انتخابات سراسري از وقت کودتاي سال گذشته باينطرف، اشتراک خواهند کرد.

بيش از پنج هزار نفر از ۳۹ حزب خود را براي ۴۸۰ کرسي در پارلمان جديد کانديد کرده اند.

مبارزات انتخاباتي رسماً ديشب خاتمه يافت. اين انتخابات مسابقه ايست بين طرفداران و مخالفين تاکسين شيناواترا، صدراعظم تبعيدي آن کشور.

يکي از کانديدان پيشتاز براي کرسي صدارت، ابهيسيت ڤيجاجيڤا، عضو سابق پارلمان است که توقع ميرود حزب ديموکرات او به تنهائي اکثريت را بدست آورد، که در بين طبقۀ متوسط بنگکاک که از کودتاي سال ۲۰۰۶ پشتيباني ميکردند، محبوبيت دارد.

سرسخت ترين رقيب او سمک سونداراڤيج، والي سابق بنگکاک، سناتور سابق و يک ستارۀ پروگرام آشپزي تلويزيون مربوط حزب قدرت مردم است که توسط اعضاي حزب سابق تاکسين شيناواترا، صدراعظم پيشين تاسيس شده است. آن حزب به تعقيب کودتاي نظامي منحل گرديد.

XS
SM
MD
LG