لینک های دسترسی

پاکستان مظنونيني را بارابطه به حملۀ انتحاري بر مسجد دستگير کرد


مقامات امنيتي پاکستان ميگويند بارابطه به بم گزاري انتحاري روز جمعه در يک مسجد در منطقۀ ناآرام شمال غرب که باعث قتل حد اقل ۵۰ نفر شد، چندين نفر را توقيف کرده اند.

ظاهراً هدف اين حمله آفتاب شيرپاو، وزير داخلۀ سابق بود که آسيبي نديد، پسر او و ده ها تن ديگر زخمي شدند.

مقامات امنيتي که نخواستند خود را معرفي کنند، بخبرنگاران گفتند کساني که توقيف شده اند شامل حد اقل يک همدست مظنون است و جستجو براي يک همدست دومي جريان دارد.

آنها ميگويند تحقيق کنندگان همچنان لباس، بوت و دست و پاي قطع شدۀ بم گزار انتحاري را معاينه ميکنند تا هويتش را تشحيص نمايند.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان اين حمله را محکوم کرده و به ادارات امنيتي و استخباراتي هدايت داد تا مسؤلين حمله را تعقيب نمايند.

ملل متحد و ايالات متحده اين حمله را بر يک مسجد محکوم کرده اند.

XS
SM
MD
LG