لینک های دسترسی

گزارش مطبوعات ايالات متحده در مورد مليارد ها دالر کمک امريکا به پاکستان


گزارشهاي منتشره حاکيست که بيش از پنج مليارد دالر کمک ایالات متحده براي جنگ عليه دهشت افگني ، که به پاکستان داده شده بود ، بيهوده ويا به راههاي ديگر به مصرف رسيده است.

روزنامه نيويارک تايمز از مامورين نظامي امريکا نقل قول کرده که گفته اند وجوهي که قرار بود براي تقويت اردوي در حال خدمت پاکستان در نزديکي منطقه ناآرام سرحد افغانستان به مصرف برسد ، هرگز به آن عساکر نرسيده است.

مامورين امريکايي ميگويند که انها تقريبا صد هزار عسکر پاکستاني را که در مناطق قبائلي مشغول خدمت هستند ديده اند که چپلي هاي کهنه بپا و کلاههاي دوران جنگ عمومي اول بسرداشته و بدون داشتن اسلحه مناسب به جنگ سوق داده شده اند.

منابعي که از ان نام برده نشده است به خبرنگاران گفته اند که مليون ها دالر کمک ايالات متحده در عوض براي تمويل سيستم سلاحهاي بکار رفته که در جنگ بمقابل هند به مصرف رسيده نه در جنگ دربرابر القاعده و يا طالبان .

روزنامه نيويارک تايمز در شماره امروز دوشنبه همچنان از مامورين نظامي ايالات متحده نقل قول کرده که گفته اند ايالات متحده مليون ها دالر را دربدل انچه که پاکستان ادعا نموده که از ان مواد سوخت ، اسلحه و ديگر وسايل خريداري نموده است پرداخته اند.

مامورين نظامي پاکستان اين اتهامات را رد کرده اند.

طبق گزارش روزنامه نيويارک تايمز ايالات متحده پنج مليارد دالر کمک را به هدف عمليات نظامي و مقابله با تهديد دهشت افگني به پاکستان پرداخته است . پاکستان هر سال سه صد مليون دالر ديگر را بحيث بخشي از پروگرام جداگانه براي پرداخت مصارف لوازم و تمرينات بدست اورده است.

اعضاي کانگرس ايالات متحده بروز پنجشنبه به انفاذ قيود بر پرداخت سه صد مليون دالر تمويل امور نظامي راي دادند.

کانگرس همچنان پنجاه مليون دالر وجوه ايالات متحده را تا زماني به پاکستنان نخواهد پرداخت که کانداليزا رائيس تصديق نمايد که حکومت پاکستان حقوق ديموکراتيک مردم پاکستان را که در جريان انفاذ حالت اضطراري از آنها سلب شده بود واما بتاريخ ۱۵ماه دسامبر لغو شد ، اعاده نمايد.

يک ربع بودجه نظامي پاکستان به ايالات متحده متکي ميباشد.

XS
SM
MD
LG