لینک های دسترسی

صدراعظم سابق تايلند آماده باز گشت بکشورش است .


تاکسين شيناواترا صدراعظم سابق ميگويد، حالا که متحدين سياسي وي در انتخابات برنده شده اند اوميخواهد دوباره بکشورش برگردد.

آقاي تاکسين امروز سه شنبه هنگام صحبت در هانکانگ گفت ، ميخواهد بزودي تا ماه فبروري بکشورش بر گردد.

اين صدراعظم سابق تايلند از سال گذشته يعني خلع شدن از قدرت توسط يک کودتاي نظامي، در تبعيد بسر ميبرد.

اما روز يکشنبه آقاي تاکسين وقتي با يک نمايش تازۀ طرفداري مواجه شد که يک حزب وفادار به وي تعداد بيشتر کرسي هاي پارلماني را در اولين انتخابات زمان حکمروايي نظامي در تايلند، بدست آورد.

مامورين انتخابات مي گويند حزب قوت مردم ۲۳۳ کرسي را در مجلس سفلاي پارلمان ۴۸۰ عضوي بدست آورد.

حزب پي پي پي، حزبي را شکست داد که از جانب جنرالهايي که او را در کودتا سقوط داده بودند، حمايت ميشد.

XS
SM
MD
LG