لینک های دسترسی

ترکيه حملات بيشتر هوائي را بر شمال عراق براه انداخت.


طيارات جنگي ترکيه براي چهارمين بار طي پنج روز گذشته بر مخفيگاه هاي شورشيان کرد در شمال عراق حمله نمود. در مورد تلفات هنوز گزارشي داده نشده است.

قواي نظامي ترکيه گفت طيارات جنگي امروز بر هشت مغاره و مخفيگاۀ شورشيان حزب کارگران کردستان حمله نمود. قواي نظامي ميگويد بتهاجم خود عليۀ جدائي طلبان حزب کارگران کردستان در داخل ترکيه و در شمال عراق ادامه خواهد داد.

وسايل نشراتي دولتي ترکيه از قول عبدالله گل، رئيس جمهور گزارش ميدهد که انقره و واشنگتن از همکاري و تبادلۀ اطلاعات استخبارتي جهت مبارزه با حزب کارگران کردستان راضي است.

قواي نظامي همچنان گفت عساکر امروز طي عملياتي در جنوب شرق ترکيه واقع در نزديک سرحد عراق شش شورشي حزب کارگران کردستان را کشته و دو تن ديگر را دستگير کردند. اردوي ترکيه ميگويد عساکر از روز سه شنبه باينطرف ۱۱ شورشي را در عملياتي در ولايت سيرناک کشته اند.

بروز سه شنبه، قواي نظامي ترکيه گفت از اوائل ماه باينطرف که طيارات جنگي بحمله از فراز سرحد آغاز کرد، بين ۱۵۰ و ۱۷۵ شورشي کرد را کشته است. اردوي ترکيه ميگويد اين ارقام شامل شورشياني که در مخفيگاه ها و مغاره ها کشته شده اند، نميشود.

تعداد تلفات شورشيان توسط منابع مستقل تصديق نگرديده است.

همچنان بروز سه شنبه، قواي نظامي ترکيه گفت عساکر پنج شورشي حزب کارگران کردستان را طي جنگي در جنوب شرق ترکيه در نزديک سرحد عراق بقتل رسانيدند.

XS
SM
MD
LG