لینک های دسترسی

قواي نظامي ايالات متحده تندروان عراقي را در خارج بغداد کشت.


قواي نظامي ايالات متحده ميگويد قواي ائتلاف ۱۱ تندرو مظنون را در جريان عمليات امروزي در جنوب شرق بغداد بقتل رسانيد.

قواي نظامي ميگويد هدف اين عمليات در شهرک کوت تندروان مربوط به گروه هاي خاص بود که در حملات بر قواي ائتلاف و پشتيبانان شان دست دارند. اين اصطلاح به جنگجويان شيعه اي اطلاق ميگردد که از اردوي مهدي تحت کنترول مقتدي الصدر، ملاي تندرو، انشعاب کرده اند.

الصدر در ماۀ آگست آتش بسي را در قسمت حمله بر قواي ايالات متحده و ائتلاف اعلام کرد. بسياري از منابع ميگويند که اين تصميم صدر در قسمت کاهش چشمگير خشونت در بغداد ممد واقع شده است.

در يک انکشاف ديگر، قواي نظامي ميگويد قواي ائتلاف امروز ۱۹ مظنون را در جريان عمليات عليۀ القاعده در عراق در مناطق مرکزي و شمالي آن کشور توقيف کرد.

در يک واقعۀ ديگر پوليس عراق ميگويد بمي در يک بس در شرق بغداد منفجر شده دو سرنشين را کشته و حد اقل ۱۰ تن ديگر را مجروح ساخت.

همچنان امروز قواي نظامي ايالات متحده اعلام کرد که عساکر در جريان يک عمليات چهار روزه که بروز سه شنبه خاتمه يافت در نزديک مقدديه در شمال بغداد ۱۲ دهشت افگن مظنون کشته و ۳۷ تن ديگر را دستگير نمود.

در يک واقعۀ جداگانه قواي نظامي دو تندرو القاعده را که به اختطاف سه عسکر امريکائي در ماۀ مي مظنون هستند، دستگير نمود.

XS
SM
MD
LG