لینک های دسترسی

شمارش قسمي آرا در انتخابات رياست جمهوري کينيا، حزب مخالف را جلو نشان ميدهد.


نتايج شمارش قسمي آرا در انتخابات رياست جمهوري کينيا نشان ميدهد که ريلا اودينگا، کانديد حزب مخالف از مواي کيباکي، رئيس جمهور برحال سبقت دارد.

نتايج ۱۸۹ مرکز از ۲۱۰ مرکز انتخاباتي نشان ميدهد که آقاي اودينگا چهار مليون و ۳۰۰ هزار راي و آقاي کيباکي چهار مليون راي کسب کرده است.

قبلاً جنبش ديموکراتيک نارنجي، حزب عمدۀ مخالف حکومت کينيا، باساس شمارش آرا توسط آن حزب، پيروزي را اعلام کرده بود.

حزب آقاي کيباکي اين اعلام پيروزي را رد کرد و حکومتش نتايجي را منتشر ساخت که او را يک کمي جلو نشان ميداد.

سمويل کيڤويتو، رئيس کميسيون انتخابات ميگويد تقاضا خواهد کرد که نتايج انتخابات تا روز يکشنبه اعلام گردد ورنه او مجبور خواهد شد که اقدام نمايد.

خشم روي تاخير در اعلام نتايج رسمي آرا بشورش ها در بعضي از قسمت هاي کينيا و ادعاهاي تقلب منجر گرديده است.

مظاهره چيان در شهر غربي کيسومو، يک مرکز پشتيبانان آقاي اودينگا بر موترها سنگ پرتاب کرده و تايرها را به آتش کشيده اند. همچنان بين دسته هاي قومي رقيب در کيبيرا، يک محلۀ فقيرنشين نايروبي، جنگ رخ داده است.

XS
SM
MD
LG