لینک های دسترسی

تعيين تاريخ براي اعلام ديموکراسي براي هانگ کانگ باعث احتجاجات شد.


صدها تن از فعالين طرفدار ديموکراسي امروز بعنوان احتجاج عليۀ تصميم چين مبني بر بتاخير انداختن تعميل ديموکراسي در هانگ کانگ براي بيش از ده سال، راه پيمائي کردند.

چين ميگويد به هانگ کانگ اجازه خواهد داد که تا سال ۲۰۱۷ رهبر و تا سال ۲۰۲۰ قواي مقننۀ خود را انتخاب کند. احزاب طرفدار ديموکراسي هانگ کانگ خواستار راي گيري عمومي در سال ۲۰۱۲ بودند.

ديويد مليبند، وزير خارجۀ برتانيه بيانيه اي صادر نموده طي آن تاخير ديموکراسي به بعد از سال ۲۰۱۲ را مايوس کننده خواند.

کميتۀ قايم کنگرۀ ملي چين اين تصميم خود را امروز بعد ازان صادر کرد که دانلد تسانگ، رئيس اجرائيۀ هانگ کانگ گزارشي را در مورد اصلاحات ارائه نمود.

بموجب نظام فعلي صرف مناصفۀ کرسي هاي مجلس مقننۀ هانگ کانگ انتخابي است و رئيس اجرائيۀ آن قلمرو را يک کميتۀ ۸۰۰ نفري که مملو از پيروان بيجنگ است تعيين ميکند.

انتخابات عمومي در قانون اساسي اي که حين تسليمي کنترول هانگ کانگ توسط برتانيه به چين در سال ۱۹۹۷ تسويد شده بود، تضمين گرديده است ولي براي آن تقسيم اوقاتي ترتيب نگرديده بود.

XS
SM
MD
LG