لینک های دسترسی

مقامات چين يکي از فعالين ايدز را دستگير کردند.


يک گروۀ مدافع حقوق بشر امروز گفت مقامات چيني در کوشش براي خفه ساختن ناراضيان قبل از المپيک سال ۲۰۰۸ يک تن از فعالين برجستۀ ايدز را توقيف کردند.

گروۀ مدافعين حقوق بشر چين گفت پوليس بروز پنجشنبه بر منزل هوجيا حمله کرده خط تلفون و اتصالات انترنتي او را قطع کرده و خودش را توقيف نمود. آنها ميگويند به زنگ جينيان، خانم هوجيا، که از فعالين است اجازه داده نشده که از منزلش خارج گردد و او قادر نبوده که با جهان خارج در تماس شود.

اين گروه ميگويد هو به برانداختن حکومت چين متهم گرديده است.

حکومت کمونيستي چين سرکوبي فعالين و ناراضيان را به پيشواز المپيک سال ۲۰۰۸ بيجنگ تشديد کرده است.

قبلاً در جريان سال مقامات چين او و زنگ را از ترک کشور بازداشتند.

هو بخاطر مدافعه از مصابين ايدز در دهکده هاي چين شهرت دارد.

XS
SM
MD
LG