لینک های دسترسی

کيباکي در انتخابات رياست جمهوري کينيا برنده اعلام شد و مراسم تحليف را بجا آورد.


موای کيباکي، رئيس جمهور کينيا صرف يک ساعت بعد ازانکه کميسيون انتخاباتي کينيا او را در انتخابات مورد مناقشه برنده اعلام کرد، مراسم تحليف را بجا آورد.

شاهدان عيني ميگويند پشتيبانان ريلا اودينگا، کانديد مخالف حکومت هم اکنون باحتجاجات خياباني در نايروبي آغاز کرده اند. وقتي مظاهره چيان نتايج انتخابات را تقبيح کردند، آواز شليک گلوله شنيده شد.

سمويل کيڤويتو، رئيس کميسيون انتخابات امروز گفت آقاي کيباکي، ريلا اودينگا، رقيب خود را با بيش از ۲۳۰ هزار راي شکست داد.

کيڤويتو نتايج را بعد ازان در تلويزيون دولتي قرائت کرد که کنفرانس مطبوعاتي اش از اثر فريادها و بي نظمي مختل گرديد.

نتايج رسمي نشان ميدهد که آقاي کيباکي چهار مليون و ۵۸۵ هزار راي و آقاي اودينگا چهار مليون و ۳۵۳ هزار راي بردند.

قبلاً کانديدان حزب مخالف و حزب وحدت ملي آقاي کيباکي، هردو ادعاي پيروزي کرده بودند. هردو جانب همديگر را بتقلب در نتايج انتخابات متهم ميکنند.

پوليس کوشش مينمايد مانع شورش هاي بارابطه به انتخابات شود که بروز شنبه در نايروبي و ساير شهرهاي کينيا آغاز يافت. گزارش ها حاکيست که حد اقل ۱۰ نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG