لینک های دسترسی

تعداد تلفات ناشي از انهدام عمارت به ۳۵ نفر بلند رفت.


مقامات مصري ميگويند تعداد تلفات ناشي از انهدام هفتۀ گذشتۀ يک عمارت مسکوني به ۳۵ نفر بلند رفت.

اين عمارت ۱۲ طبقه اي در شهر بندري اسکندريه در ساحل بحيرۀ مديترانيه بروز دوشنبه منهدم شد.

عملۀ نجات سه نفر را زنده از زير مخروبه ها برون کردند.

اين عمارت وقتي منهدم شد که کارگران در طبقۀ اول ٰآن کار ترميمات را پيش ميبردند.

مدعي العمومان امر توقيف مالک و قراردادي مسؤل کار ترميم عمارت را صادر کرده اند.

در مصر بخاطر فقدان حفظ و مراقبت و تخلف از معيارهاي ساختماني و مقررات عمارات اکثراً منهدم ميشود.

مقامات مصري ميگويند که اين عمارت ۲۵ سال قبل بدون جوازي ساخته شده بود. عمارت در آغاز هفت طبقه اي بود ولي پنج طبقۀ ديگر بعدتر به آن اضافه گرديد.

XS
SM
MD
LG