لینک های دسترسی

قواي امنيتي عراق براي سالگرد اعدام صدام آمادگي ميگيرد.


بمناسبت اولين سالگرد اعدام صدام حسين، که در سال ۲۰۰۳ توسط قواي ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده برانداخته شد، قواي امنيتي عراق در بغداد و ساير بخش هاي آن کشور بحالت آماده باش قرار داده شده است.

در حاليکه قواي امنيتي در شهر تکريت، دران نزديکي ها براي مظاهرات آمادگي ميگيرد، پيروان صدام در مقبرۀ او در اوجه، زادگاۀ آن ديکتاتور اجتماع کرده اند.

دهکدۀ دور، در جنوب تکريت، جائي که صدام چهار سال قبل در يک گودال در زير زمين کشف گرديد، تحت قيود نامحددود بر گشت و گزار قرار داده شده است.

بدار آويختن صدام عراق را در يک حلقۀ خشونت بين شيعيان و سني ها غرق کرد ولي قوماندان هاي امريکائي و عراقي ميگويند در سال جاري اوضاع امنيتي در عراق بهبود يافته است.

XS
SM
MD
LG