لینک های دسترسی

حمله تندروان در شمال شرق هند هشت کشته بجا گذاشت


پليس در شمالشرق هند مي گويد هفت فرد پليس و يک فرد ملکي در جريان يک حملۀ غافگيرانه تندروان مسلح بر يک کمپ پليس فدرال کشته شده اند.

اين حمله در اوايل صبح امروز سه شنبه درمحلۀ رامپور ايالت اوتار پرديش بوقوع پيوست.

مقامات ميگويند افراد مسلح دروازۀ دخولي اين استيشن را مورد حمله قرار داده و با استفاده از تفنگ هاي اتوماتيک گلوله باري را آغاز کرده اند.

پليس همچنان گفت که راننده يک ريکشا در خارج دروازه دخولي درجريان اين گوله باري کشته شده است.

پليس نميداند که چه کسي واقعاً مسئول اين حمله بوده است، اما در گذشته گروه هاي جدايي طلبان اسلامي مسئول اعمال مشابه خشونت بار قلمداد شده اند.

اين حمله کمتر از دو ماه بعد از يک سلسله بم گذراي ها که در مجتمع دفاتر محاکم درسه شهر شمالي هند واقع شد و طي آن ۱۶ نفر کشته شدند واقع ميشود.

XS
SM
MD
LG