لینک های دسترسی

اختطاف چهار عسکر پاکستاني توسط تندروان در مناطق قبايلي


مقامات پاکستاني ميگويند تندروان چهار عسکر پاراشوتي پاکستاني را در منطقۀ قبايلي شمالغرب آن کشور اختطاف کرده اند.

مقامات امنيتي مي گويند اين عساکر امروز سه شنبه پاي پياده بسوي پايگایشان در وزيرستان جنوبي روان بودند که در نزديکي سرحد افغانستان توسط تندروان اختطاف شدند.

در واکنش به اين اختطاف، عساکر پاکستاني با استفاده از قواي توپخانه و هاوان بسوي مواضع تندروان آتشباري کردند.

حکومت پاکستان قبلاً بيت الله مهسود، رهبر تندروان مستقردر وزير ستان شمالي را مسئول قتل خانم بينتظير بهوتو رهبر حزب مردم پاکستان نموده بود.

مهسود شموليت در حمله هفتۀ گذشته بر بهوتو را تکذيب کرده است. عساکر پاکستاني با تندروان در امتداد سرحد با افغانستان داخل جنگ هاي شديد بوده اند.

XS
SM
MD
LG