لینک های دسترسی

احتمال به تعويق افتادن انتخابات پارلماني پاکستان


کميسيون انتخابات پاکستان ميگويد، براه انداختن انتخابات در هفۀ آينده محتمل بنظر نميرسد.

کنوار دلشاد، منشي عمومي کميسيون انتخابات، امروز سه شنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت، بعد از مذاکره با احزاب سياسي، در مورد تاريخ جديد انتخابات تصميم گرفته خواهد شد.

وي گفت مقامات انتخابات در پرنسيپ تصميم گرفته اند که راي گيري را به تعويق بياندازند.

حزب بينظير بهوتو؛ صدراعظم فقيد سابق و رهبر حزب مخالف، و نواز شريف صدراعظم سابق ديگر پاکستان هردو تقاضا کرده اند که راي گيري بايد باساس تقسم اوقات مجوزه بروز هشتم جنوري داير گردد.

آقاي شريف تهديد کرده است در صورت تعويق در راي گيري، مظاهراتی بر پا خواهد کرد.

ترور هفتۀ گذشته بينظير بهوتو، و آشوب ها که در سرتاسرکشور براه افتاد، تمام آمادگي ها براي براه انداختن انتخابات را در آشفتگي قرار داد.

کميسيون انتخابات ميگويد، دفاتر آنها حريق شد و لوله هاي اوراق راي دهي طي آن خشونتها از بين برده شد.

ايالت سند بخصوص بشدت صدمه ديد و حد اقل ۴۷ نفر کشته شد.

حزب (پاکستان مسلم ليگ کيو )مروبط پرويز مشرف رئيس جمهور از به تعويق افتادن انتخابات براي چندين هفته طرفداري دارد و ميگويد، اگر انتخابات در شرايط کنوني بي ثباتي داير گردد، آرا کدام اعتباري نخواهد داشت.

پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان در نظر دارد که ساعت هشت شب چهارشنبه بوقت محل خطابۀ عنواني ملت ايراد کند.

XS
SM
MD
LG