لینک های دسترسی

در اثر انفجار يک بم انتحاري ۹ نفر در بغداد کشته شد


پليس عراق مي گويد يک بم افگن انتحاري واسکت حامل مواد منفجره اش را درجريان مراسم تشييع يک جنازه در بغداد منفجر ساخت که نه نفر را تلف وحد اقل ۱۵ تن ديگر را زخمي ساخت.

پليس ميگويد، انفجار امروز سه شنبه در همسايگي زيونا در شرق بغداد رخداد که يک محلۀ مختلط شيعه هاو سني هاست.

اين بم افگني متعاقب نشريک گزارش امريکا که نشان ميداد خشونت در شش ماه گذشته بطور قابل ملاحظۀ کاهش يافته، واقع ميشود.

قوماندانان امريکايي ميگويند، از ماه جون بدينسو حملات مجموعي در آن کشور حدود ۶۰ در صْد کاش اخيتار کرده است.

با وجود اين کاهش ، مقامات مي گويند سال ۲۰۰۷ مرگبار ترين سال براي عساکر ايالات متحده در عراق از آغاز جنگ در آن کشور بوده است.

تلفات ماهانۀ عساکر امريکايي در ماه مي ۱۲۶ عسکر بود، بعد در ماه دسمبر به ۲۱ کشته کاهش يافت که دومين ماه با تلفات کمتر در اين جنگ ميباشد.

XS
SM
MD
LG