لینک های دسترسی

ناسا، ادارۀ امور فضايي ايالات متحده، در سال  ۲۰۰۷


ناسا، ادارۀ امور فضايي ايالات متحده، در سال ۲۰۰۷ چندين ماموريت فضايي را غرض بيشترساختن ساحۀ اطلاعات ما از زمين، انجام داد.

در ضمن ستيشن بين المللي فضا را هم وسيعتر ساخته و در مورد وقايعي که در کيهان رخ ميدهد اطلاعات بيشتر کسب نمود.

(پال سيسکو) خبرنگار صداي امريکا گزارشي از فعاليتها و موفقيت هاي ناسا در سال ۲۰۰۷ و پروگرام هاي آن در سال ۲۰۰۸ تهيه ديده است.

سفينۀ فضايي (فينکس) در ماه آگست ۲۰۰۷ به فضا پرتاب شده و قرار است تا ماه مي سال ۲۰۰۸ به کرۀ مريخ برسد.

اگر همه چيز بر وفق برنامه به پيش رود، (فينکس) چند روز بعد از نشستن بر سطح مریخ، اطلاعاتی را از قسمت قطب شمالی مريخ به زمين ارسال خواهد داشت.

در ماه می جون و اکتوبر سال ۲۰۰۷، توجه بيشتر ناسا بر ماموريت به ستيشن بين المللي فضا معطوف بود. سه ماموريت ساختماني که به اين ستشين فرستاده شد، ساحۀ قابليت هاي استيشن را وسيعتر ساخت.

مقدار برق در سال ۲۰۰۷ در ستيشن بين المللي فضايي به دو چند رسيد و افزار هاي به آن نصب شد. همجنان لابراتوار اروپايي بنام (کولمبوس)، به ستيشن وصل خواهد شد.

ماموريت ماه دسمبر به ستيشن بين المللي فضايي توسط سفينۀ (اتلانتيز) بود، که دو بار به تعويق افتاد و هنوز هم معطل است.

انجينران ناسا سعي دارند تا سيستم گيرندۀ مواد سوختي اتلانتيز را تحت ترميم قرار دهند، تا براي ماموريت بعدي ساختماني ستيشن بين المللي فضايي که قرار است در اوايل سال ۲۰۰۸ صورت گيرد، آماده گردد.

XS
SM
MD
LG