لینک های دسترسی

مقامات پاکستاني تصاوير مظنونين قتل بهوتو را منتشر ساخته و جايزه پيشنهاد کردند


مقامات پاکستاني تصاوير مظنونين ادعا شدۀ قتل هفتۀ گذشتۀ بينظير بهوتو، رهبر مخالفين را منتشر ساخته و براي شناسائي مظنونين جايزه پيشنهاد کرده اند.

دو تصوير منحيث بخشي از اعلان حکومت در بزرگترين روزنامۀ اردو زبان پاکستان منتشر گرديده است.

يکي ازين تصاوير سر قطع شده ايست که بعد از گلوله باري و حملۀ بم گزاري انتحاري بر خانم بهوتو بروز پنجشنبۀ گذشته در جريان يک اجتماع در راولپندي، يافت شده بود.

تصوير دومي از ويديوئيست که توسط يک استيشن محلي تلويزيون برداشته شده و دو مرد را نشان ميدهد که در اجتماع ايستاده اند.

يکي ازين مظنونين ادعا شده مرد جوانيست که ريش ندارد و عينک هاي آفتاب گير بچشم و پيرهن سفيد و دريشي سياه بتن دارد.

مرد ديگر يک پتوي سفيد بدور خود پيچيده و مستقيماً در عقب مرد اولي ايستاده است.

درين اعلان حکومت مبلغ ۱۶۴ هزار دالر معدال ۱۰ مليون روپيۀ پاکستاني بر اطلاعات در مورد اين اشخاص پيشنهاد گرديده است.

XS
SM
MD
LG