لینک های دسترسی

انتخابات پاکستان تا تاريخ ۱۸ فبروري مطابق ۲۹ دلو بتعويق افتاد


کميسيون انتخابات پاکستان ميگويد انتخابات پارلماني مجوزۀ هفتۀ آينده بخاطر ناآرامي در قبال قتل بينظير بهوتو، رهبر مخالفين و صدراعظم سابق، تا تاريخ ۱۸ فبروري بتعويق افتاده است.

قاضي محمد فاروق، رئيس کميسيون انتخابات از همۀ احزاب خواستار شد تا اين فيصله را بپذيرند.

حزب مردم پاکستان مربوط خانم بهوتو تقاضا کرده است که راي گيري بتاريخ اصلي آن يعني هشتم جنوري داير گردد.

مقامات آن حزب حکومت را متهم کرده اند که با بتعويق انداختن انتخابات کوشش ميکنند حزب پرويز مشرف، رئيس جمهور، را تقويه کند. آنها تشکيل جلسه داده اند تا چگونگي پاسخ باين فيصله را مورد بحث قرار دهند.

اندکي بعد از اعلاميه حزب مربوط نواز شريف، صدراعظم سابق که مخالف حکومت است گفت که در انتخابات سهم خواهد گرفت.

کميسيون انتخابات گفت داير شدن انتخابات در هفتۀ آينده ناممکن است زيرا در خشونت ها در قبال قتل خانم بهوتو، بسياري از دفاتر آن کميسيون طعمۀ حريق شده و فهرست راي دهندگان نابود گرديده است.

در حدود ۶۰ نفر درين خشونت ها کشته شده و مليون ها دالر در چندين شهر سوخته و بغارت رفته است.

مقامات همچنان گفتند که ميخواستند از داير کردن انتخابات در جريان ماۀ مبارک محرم که هفتۀ آينده آغاز مييابد اجتناب کنند.

اکثراً در جريان اين ماه در پاکستان خشونت براه ميافتد. در عين زمان، قرار است پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان امروز از طريق تلويزيون بيانيه اي خطاب بملت ايراد نمايد.

انتظار ميرود او جزئيات تحقيقات در قتل خانم بهوتو را اعلام کرده و خواستار وحدت ملي گردد.

XS
SM
MD
LG