لینک های دسترسی

طياره های جنگی اسرائيل خانۀ يک رهبر مقتول تندروان را بمباردمان کرد


طياره هاي جنگي اسرائيل خانۀ يک رهبر مقتول تندروان را در باريکۀ غزه امروز بمبارد نمود. از تلفات گزارشي داده نشده است ولي امبوللانسها ديده شد که به محل اين حادثه در شهر غزه شتافتند.

مامورين گروه تندرو حماس که باريکۀ غزره را کنترول ميکند گفتند اين ساختمان منزل محمد دادو يک سازندۀ راکتهاي جهاد بود که هفتۀ گذشته در يک حملۀ هواي اسرائيل کشته شد.

چند ساعت قبل از آن قواي اسرائيل حملۀ هوائي را در نزديکي شهر خان يونس در جنوب غزه انجام داد.

مامورين طبي فلسطيني گفتند حد اقل پنج فلسطيني بشمول دو ملکي کشته شده و پانزده نفر ديگر زخمي گرديدند.

يک نطاق نظامي اسرائيل گفت عساکر اسرائيلي دو مرد مسلح را بعد از آنکه مورد حملاه قرار گرفتند بقتل رسانيدند.

وي همچنان گفت يک تانک محاربوي بر عمراتي شليک کرد که اين افراد مسلح دران پناه برده بودند. نطاق گفت عساکر در جستجوي تندرواني بودند که بر اسرائيل راکت شليک ميکردند.

XS
SM
MD
LG