لینک های دسترسی

رهبران مخالف حکومت در کينيا احتجاج های مجوزۀ امروزی را فسخ نمودند


رهبران مخالف حکومت در کينيا احتجاج های مجوزۀ امروزی را در نايروبی پايتخت اين کشور بعد از آن فسخ نمودن که پوليس براي متفرق ساختن حاميان شان از گاز اشک آور و توپهای آب پاش کار گرفت.

ويليامز روتو يک مامورعالي رتبۀ جنبش دموکراتيک اورينج ميگويد حاميان اين حزب مردم صلح دوستي هستند که خشونت را نمي خواهند.

روتو از حاميانش خواست که در يک اجتماعي که سه شنبۀ آينده در نظر گرفته شده اشتراک کنند.

اجتماع امروزي از طرف رايلا اودينگا رهبر محالفين تقاضا شده بود که ماوي کيباکي رئيس جمهور را متهم نموده در انتخابات هفتۀ گذشته دست بازي نمود تا پيروزي را بدست آورد.

هزاران نفر از حاميان او از منطقۀ فقير نشين نايروبي راه پيمائی کردند تا به اين احتجاج به پيوندند ولي پوليس گاز اشک آور شليک کرده و از توپهای آب پاش براي متفرق ساختن آنها استفاده کرد.

حکومت اجتماعات را منع کرده و شايد هراس داشته که خشونتهاي بعد از انتخابات را که هم اکنون باعث کشته شدند سه صد نفر شده بيشتر سازد.

XS
SM
MD
LG