لینک های دسترسی

اشتعال جنگ شديد در شمال سريلانکا


جنگ شديد در شمال سريلانکا يکروز بعد از آن مشتعل گرديد که حکومت تصميم خود را براي خروج از موافقتنامۀ آتش بس با شورشيان ببر هاي تاميل اعلام داشت.

يک نطاق نظامي گفت قواي حکومت پناه گاه هاي زير زميني شورشيان را در ناحيۀ مينار در شمال سريلانکا تخريب کرده اند و شش شورشي را بقتل رسانيده اند.

شورش يان در يک صفحۀ انترنيتي ميگويند جنگجويان شان با هر گونه تهاجم اردوي سريلانکا نشان داده و با تبادلۀ گلوله باري توپخانۀ چقيل براي چندين ساعت با قواي حکومتي جنگيدند.

در گزارش جداگانه انفجار يک ماين زميني در شمال سريلانکا بر يک لاري اصابت نموده و حد اقل دو عسکر را بقتل رسانيده است.

روز چهار شنبه حکومت سريلانکا تصميم گرفت متارکۀ سال ۲۰۰۲ را با شورشيان که با وساطت ناروي عقد شده بود ملغي اعلام نمايد.

هر دو جانب بار ها از اين متارکه تخلف ورزيده اند، ولي حکومت سريلانکا اصرار مي ورزد که براي مذکرات صلح در صورتيکه شورشيان نخست سلاح شانرا بزمين بگذارند آماده است.

ايريک سوالهايم وزير امور بين المللي ناروي از اين تصميم کولمبو ابراز نگراني کرده ميگويد خشونت و خصومت بيشتر خواهد شد.

XS
SM
MD
LG