لینک های دسترسی

ايالات متحده ميگويد کورياي شمالي هنوز هم پروگرام هاي ذروي خود را اعلام نکرده است.


ايالات متحده ميگويد باوجود ادعاي پيونگ يانگ که در ماۀ نومبر فعاليت هاي ذروي خود را به ايالات متحده اطلاع داد، کورياي شمالي هنوز گزارش کامل پروگرام هاي ذروي خود را ارائه نکرده است.

شان مکارمک، نطاق وزارت خارجه امروز گفت مقامات ايالات متحده و کورياي شمالي در مورد اينکه اين اعلاميه شامل چه مواد باشد صحبت کرده اند ولي اعلاميۀ نهائي هنوز بوجود نيامده است.

يک گزارش امروزي آژانس خبرگزاري دولتي کورياي شمالي شامل يک بيانيۀ وزارت خارجۀ آن کشور بود که حاکيست کورياي شمالي پروگرام هاي ذروي خود را که بموجب معاملۀ خلع سلاح مکلف بود، اعلام کند، قبلاً ارائه نموده است.

وزارت خارجۀ کورياي شمالي همچنان گفت بمقامات ايالات متحده اجازه داده تا تاسيسات نظامي و موادي را تفتيش کند که سؤ ظن واشنگتن را در مورد پروژۀ بم ذروي باساس يورانيم کاهش دهد.

در يک انکشاف جداگانه يک سرمقاله در يک روزنامۀ دولتي کورياي شمالي هشدار داد که پيونگ يانگ نيروهاي بازدارندۀ خود را تقويه ميکند و ايالات متحده را متهم نمود که کوشش ميکند جنگ ذروي را آغاز نمايد.

XS
SM
MD
LG