لینک های دسترسی

حکومت کينيا ميگويد اگر محکمه حکم انتخابات جديد را بدهد، آنرا ميپذيرد.


حکومت کينيا ميگويد اگر محکمه يک انتخابات جديد را بعوض انتخابات مورد منازعۀ هفتۀ گذشته، هدايت بدهد، آنرا ميپذيرد.

الفرد موتوا، يک سخنگوي مواي کيباکي، رئيس جمهور کينيا اين تبصره را امروز در نايروبي در محضر خبرنگاران بعمل آورد. او بعد ازان صحبت کرد که حزب جنبش نارنجي مخالف حکومت بمنظور خاتمه بخشيدن به ناآرامي هاي مهلک چند روزه که باعث هلاکت بيش از ۳۰۰ نفر شد، خواستار انتخابات جديد گرديد.

مخالفين قبلاً مفکورۀ مراجعه به محاکم را رد کرده گفته اند که قوۀ قضائيه تحت کنترول متحدين رئيس جمهور ميباشد.

رهبران مخالف حکومت ميگويند در انتخابات رياست جمهوري هفتۀ گذشته تقلب شده بود تا مواي کيباکي، رئيس جمهور پيروز شود.

قواي امنيتي کينيا براي دومين روز متواتر در سراسر نايروبي مستقر شده تا از اجتماع مجوزۀ حزب مخالف جلوگيري نمايد. شاهدان عيني ميگويند تا اواخر بعد از ظهر نشانه هائي از بوجود آودن اجتماعات عظيم ديده نميشد.
XS
SM
MD
LG