لینک های دسترسی

تحقيق کنندگان برتانوي به پاکستان مواصلت کردند تا در تحقيقات بر قتل بهوتو سهيم شوند.


يک هيئت مامورين پوليس ضد دهشت افگني برتانيه بمنظور کمک در تحقيقات بر قتل بينظير بهوتو، صدراعظم سابق پاکستان، به آن کشور مواصلت کرد.

مقامات پاکستاني گفتند اين هيئت پنج عضوي سکاتلند يارد امروز به اسلام آباد مواصلت نمود. اين هيئت در قسمت تحقيقات جنائي و مهارت هاي تخنيکي کمک خواهد کرد.

پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان در خلال موجي از مناقشات در مورد علل مرگ خانم بينظير بهوتو از پوليس برتانيه خواهش کرد تا کمک نمايد. بينظير بهوتو بتاريخ ۲۷ دسمبر در جريان يک حمله توسط تفنگچه و بم گزاري انتحاري در يک اجتماع سياسي در راولپندي بقتل رسيد.

آقاي مشرف بروز پنجشنبه گفت از تحقيقات رضائيت کامل ندارد. او همچنان اين اتهامات را تکذيب نمود که قواي نظامي و خدمات استخباراتي در قتل بهوتو دست داشت.

اين تحقيقات در حالي صورت ميگيرد که اتحاديۀ اروپائي براي يک ماموريت عمدۀ مراقبت از انتخابات پارلماني مجوزۀ ۱۸ فبروري، آمادگي ميگيرد. مقامات اتحاديۀ اروپائي امروز گفتند يک هيئت متشکل از ۱۱ متخصص همراه با حد اقل ۵۰ ناظر دراز مدت جهت نظارت از عمليۀ انتخابات گماشته خواهند شد.

XS
SM
MD
LG