لینک های دسترسی

ويديو تيپ تازه القاعده - تقاضای حمله بر رئيس جمهور بش


يک ويديو تيپ که در انترنت منتشر شده است نشان ميدهد که يک عضو امريکايی شبکه دهشت افگني القاعده، حملاتی را بر رئيس جمهور بش، در هنگام سفرش به شرق ميانه درين هفته تقاضا نموده است.

اين ويديو تيپ پنجاه دقيقه يي، بروز يکشنبه از جانب گروه مطبوعاتي القاعده، از سياست خارجي ايالات متحده و رهبران عرب که ميزبانی رئيس جمهور امريکا را به عهده دارند، انتقاد کرده است.

مؤثقيت اين تيپ مورد تائيد قرار نگرفته است.

XS
SM
MD
LG