لینک های دسترسی

ملاقات رهبران اسرائيل و فلسطينی قبل سفر بش به شرق میانه


ايهود اولمرت، صدراعظم اسرائيل و محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطيني ها، شام قبل از مواصلت رئيس جمهور امريکا به شرق ميانه، بخاطر کار روي عمليۀ صلح شرق ميانه که تحت سرپرستي ايالات متحده است، با هم ملاقات کردند.

مذاکرات امروز سه شنبه اين دو رهبر در بيت المقدس، روی اعمار مسکونه هاي اسرائيلی در اراضي فلسطيني و حملات فلسطيني ها بر اسرائيل متمرکز بود.

عمليات نظامی اسرائيل عليۀ شورشيان فلسطينی نيز مورد بحث قرار گرفت. آقاي عباس و آقاي اولمرت از زمان موافقۀ ماه نوامبر شان مبنی بر آغاز مذاکرات صلح، بطور مرتب با هم ملاقات ميکنند.

آقاي عباس ميگويد در نظر دارد از رئيس جمهور جارج دبليو بش تقاضا کند تا بر اسرائيل فشار بياورد که اعمار مسکونه هاي يهودي نشين را متوقف سازد و پستهاي جديد در شرق بيت المقدس را از بين بردارد.

رئيس جمهور بش اعمار مسکونه هاي يهودی نشين بر اراضی مورد منازعه را يک مانع سر راه عمليۀ صلح خوانده است .

XS
SM
MD
LG