لینک های دسترسی

مواصلت بش به اسرائيل و آغاز سفر هشت روزۀ وي به شرق ميانه


رئيس جمهور بش در اسرائيل است و سفر هشت روزه اش به شرق ميانه را آغاز کرد که هدف آن تشويق بيشتر مذاکرات صلح بين اسرائيل و فلسطينيان و همچنان بحث روي تهديديست که ايران متوجه ساخته است.

آقاي بش هنگام صحبت در مراسم استقباليه در ميدان هوايي بن گورين تل ابيب گفت، فرصت تازۀ در دست، و آرزومندي عميق براي صلح و آزادي در سرتاسر منطقه موجود است.

شينمون پيريز، رئيس جمهور اسرائيل در بيانات استقباليه اش به ايران هشدار داد که ارادۀ اسرائيل را در مورد دفاع از خود، کم اهميت نداند.

او همچنان از آقاي بش تقاضا کرد تا در متوقف ساختن «ديوانگي» ايران ، حزب الله و حماس کمک کند.

آقاي بش با آقاي پيريز رئيس جمهور و ايهود اولمرت صدراعظم اسرائيل در بيت المقدس مذاکره خواهد کرد.

آقاي بش روز پنجشنبه به کرانۀ غربي رود اردن براي انجام مذاکرات جداگانه با محمود عباس رئيس ادارۀ فلسطينيان سفر خواهد کرد.

رئيس جمهور بش گفت هر دو جانب بايد يک ديد معين و شفافي در مورد «مقابله با دهشت افگنان و قاتليني داشته باشند که مردم بيگناه را براي متوقف ساختن پيشروي ديموکراسي ميکشند.»

XS
SM
MD
LG