لینک های دسترسی

تلويزيون دولتی ايران - ويديوی جداگانه ای را از واقعۀ کشتی های امريکائي در خليج


تلويزيون دولتی ايران امروز ويديويی را نمايش داد که ميگويد در جريان واقعۀ روز يکشنبه با کشتي هاي بحريۀ ايالات متحده در خليج فارس فلمبرداری شده بود.

اين ويديو که در يک کانال انگليسی زبان پخش شد، مردي را نشان ميدهد که توسط تلفون بي سيم صحبت ميکند و در فاصلۀ دورتر سه کشتی امريکائی ديده ميشود.

اين ويديو که ظاهراً بمنظور مقابله با يک ويديوی وزارت دفاع ايالات متحده از واقعه نشر شده، قايق هاي ايراني را که به کشتي هاي امريکائي نزديک ميشد، نشان نداد.

ويديوی وزارت دفاع ايالات متحده که در جريان هفته منتشر شد چندين قايق کوچک را نشان داد که در تنگناي هرمز بدور کشتی هاي امريکائي ميچرخيدند.

در يک نوار صوتي، کسي که با لهجۀ غليظی انگليسی صحبت ميکند ميگويد کشتي ها ظرف چند دقيقه منفجر خواهد شد.

بروز چهارشنبه، جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده به ايران هشدار داد که اگر بر کشتی هاي امريکائی حمله کند با عواقب جدي مواجه خواهد شد و گفت که بمنظور حفاظت دارائی های امريکائی هيچ وسيله اي را رد نميکند.

XS
SM
MD
LG