لینک های دسترسی

شاهدان عيني ميگويند سمبول ديموکراسي برما با مقامات حکومت نظامي ملاقات کرد.


آنگ سان سوچي، رهبر زنداني طرفداران ديموکراسي در برما با يک مقام ارشد حکومت نظامي در شهر رنگون ملاقات کرده است.

آنگ سان سو چي امروز از خانه اش بيکي از تاسيسات دولتي انتقال داده شد تا با آنگ چي، يک مقام حکومت برما ملاقات نمايد. اين چهارمين ملاقات بين اين دو شخصيت از ماۀ سپتمبر باينطرف است که حکومت سرکوبي خونين عليۀ مظاهره چيان طرفدار ديموکراسي را براه انداخت. اين ملاقات همچنان اولين ملاقات از ماۀ نومبر باينطرف بود.

ملل متحد ميگويد دران سرکوبي که غضب جامعۀ بين المللي را عليۀ حکومت نظامي برانگيخت، حد اقل ۳۱ نفر کشته شد.

آنگ سان سوچي، برندۀ جايزۀ صلح نوبل ۱۲ سال از ۱۸ سال آخر را در توقيف گذشتانده است.

XS
SM
MD
LG