لینک های دسترسی

ده ها نفر از اثر توفان برفباري در افغانستان کشته شدند.


از اثر برفباري شديد و يخبندان در بخش هايي از افغانستان ده ها نفر کشته شده اند.

مقامات در ولايت هرات ميگويند طي دو روز گذشته حد اقل ۴۳ نفر در ولسوالي غوريان هلاک شده اند. برفباري شديد برف کوچ ها را سبب گرديده، و بسياري مردم بشمول چوپان ها و مواشي شان گير مانده اند.

وضع خراب جوي همچنان راه ها را مسدود ساخته، مانع توزيع مواد غذائي مورد نياز و تدارکات در بخش هايي از کشور شده است.

افغانستان قبلاً هم بخاطر بلند رفتن قيم غله و حملات شورشيان بر کاروان هاي مواد غذائي ملل متحد، با قلت شديد مواد غذائي مواجه بود.
XS
SM
MD
LG