لینک های دسترسی

بش بادامۀ سفر بخليج فارس در بحرين است.


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده در دومين توقف خود در سفر بدول خليج قسماً بمنظور کسب پشتيباني براي مساعي کاهش نفوذ روز افزون ايران در منطقه، به بحرين مواصلت کرد.

انتظار ميرود او در بحرين با حماد بن عيسي الخليفه، پادشاۀ بحرين مذاکره کند.

آقاي بش اولين رئيس جمهور برحال ايالات متحده است که از بحرين، محل اقامت قواي شماره پنج بحريۀ ايالات متحده ديدن ميکند.

اواز کويت به بحرين رفت. آقاي بش امروز در کويت با جنرال ديويد پتري يس، قوماندان قواي ايالات متحده در عراق و راين کراکر سفير ايالات متحده در بغداد، در يک پايگاۀ امريکائي ملاقات کرد.

آقاي بش بعداً بخبرنگاران گفت در مورد خروج عساکر از عراق تصميمي اتخاذ نشده است. او همچنان از سوريه تقاضا کرد تا جريان کمک بدهشت افگنان را بعراق متوقف سازد، و از ايران تقاضا نمود تا کمک را بمليشياها و گروه هاي افراطي در عراق متوقف سازد.

XS
SM
MD
LG