لینک های دسترسی

بنگلاديش صدراعظم سابق را رسماً بفساد اداري متهم کرد


يک محکمه در بنگلاديش شيخ حسينه، صدراعظم سابق را بعد از هفته ها مرور شواهد و مدارک مدعي العمومان، رسماً متهم کرد.

مقامات محکمه امروز گفتند که محاکمۀ او بتاريخ ۱۷ جنوري آغاز و تا دو ماه خاتمه خواهد يافت.

مقامات گفتند محکمه يک تقاضاي متهم را براي فسخ اتهامات رد کرده و فيصله نمود که براي محاکمۀ او باتهام اخاذي مدارک کافي وجود دارد.

اين صدر اعظم سابق متهم ميباشد که در سال ۲۰۰۰ وقتي در قدرت بود، از يک سرمايه دار مبلغ ۴۳۷ مليون دالر رشوه اخذ نموده بود.

حکومت بنگلاديش که تحت الحمايۀ قواي نظامي قرار دارد حد اقل ۱۵۰ شخصيت مشهور را در عمليات سرکوبي فساد سياسي، توقيف کرده است.

XS
SM
MD
LG