لینک های دسترسی

احتجاج کنندگان در گرجستان خواستار دور دوم انتخابات رياست جمهوري شدند


ده ها هزار تن از پشتيبانان گروه هاي مخالف حکومت گرجستان در تفليس، پايتخت آن کشور اجتماع نموده اند. آنها عليۀ 'تقلب' در انتخابات را که ميخائيل ساکاش ڤيلي، متحد ايالات متحده را کمک کرد در دور اول پيروز شود، احتجاج مینمايند.

ائتلاف نه حزبي مخالف حکومت اين احتجاج امروزي را سازمان داده اند. اين احتجاجات اندکي بعد از ان آغاز يافت که مقامات انتخابات پيروزي ساکاشڤيلي را تصديق کردند.

نتايج نهائي رسمي نشان ميدهد که در انتخابات تاريخ پنجم جنوري ميخائيل ساکاشڤيلي با ۵۳٪ آرا دوباره بحيث رئيس جمهور انتخاب شده است.

ليڤان گچچيللادزه که با آراي خيلي کم در درجۀ دوم قرار گرفته نتايج رسمي را تقبيح کرد و اتهامات خود را در مورد تقلب در انتخابات تکرار نمود.

او همچنان از احتجاج کنندگان تقاضا کرد تا با مراسم مجوزۀ آغاز کار ساکاشڤيلي مقاطعه نمايند و تقاضا کرد که يک دور دوم انتخابات براه افتد.

او تهديد کرد که اگر اين تقاضا برآورده نشود احتجاجات روزمره را براه خواهد افگند. ناظرين سازمان امنيت و همکاري اروپا گفت باوجود بعضي از بي نظمي ها انتخابات با معيار هاي ديموکراتيک تطابق داشت.

XS
SM
MD
LG