لینک های دسترسی

اهمیت فعالیت های جسمانی


فعاليت های جسمانی یا فزيکی، با صحت رابطه مستقمی دارد. امروز ساینس اين رابطه را تثبيت نموده است.

شواهد زيادي وجود دارد که کسانيکه راه و روش فعال زنده گي را در يش ميگيرند، عمر طولاني ترميداشته باشند و احتمال مصاب شدن شان به امراض عمدۀ چون بيماري هاي قلبي، مرض شکر و سرطان امعا بزرگ، کمتر است.

شواهد نشان ميدهد که تمرينات جسمي منظم، باعث افزايش سطح کولسترول خوب، يا اچ دي ال ميشود، فشار خون را پائين ميآورد و ساختمان وجود را با سوختاندن شحم، متوازن ميسازد.

همچنان فعاليت فزيکي منظم سطح شکر خون را متوازن ميسازد، کثافت استخوان ها را بهبود ميبخشد و سيستم معافيتي را تقويت مينمايد. و بالاخره ورزش و تمرينات منظم حالت مزاجي را بهبود بخشيده و احتمال دچار شدن به افسرده گي را تنقيص ميدهد.

البته با توجه به اين همه مزيتي که تمرينات فزيکي منظم براي صحت دارد، بياييد ببينيم که چرا هنوز هم کساني وجود دارند که به اين راه و روش خوب زندگي نميپردازند.

مردم دلايل مختلفي را براي نپرداختن به تمرينات جسمانی و فزيکي ابراز ميکنند.

مثلاً: دلایلی چون مشکلات کار و مسئوليت خانوادگي، مصارف مربوط به کلپ يا مرکز ورزشي و يا نبود سهولت هاي ورزشي در نزديک منزل شان و يا هم مشکلتراشي هاي ديگري ازين گونه.

با وجود همۀ اين دلايل موجه و يا هم غير موجه، راه هاي وجود دارد که ما ميتوانيم راه و روش فعال تر را در زنده گي اختيار نماييم.

طور مثال پائين شدن از بس، يک يا دو ايستگاه پيشتر از منزل که کدام مصرف و يا سهولت هاي خاصي را ايجاب نميکند.

استفاده از زينه ها بعوض لفت، پياده رفتن در فواصل کوتاه بعوض وسايل نقليه، همکاري و دست پيشي در کار هاي خانه و مصروفيت در کار حويلي و باغداري و امثال آن - طرق ساده ايست که بقدر کافي ما را به فعاليت وا ميدارد و بطور قابل ملاحظه به صحت ما مفيد واقع خواهد شد.

XS
SM
MD
LG