لینک های دسترسی

انفجار انتحاری در هوتل سیرینا در کابل


يک بم گزاري انتحاري بريک هوتل مجلل در کابل باعث کشته شدن حد اقل شش نفر گرديده است.

شاهدان ميگويند که حمله کنندگان بم هاي دستي را در مدخل هوتل پنج ستاره اي که داراي امنيت شديد است، پرتاب کرده و بعد مواد واسکت هاي داراي مواد منفلقه خود را منفجر ساختند.

ذبيح الله مجدد، نطاق طالبان به رسانه های خبری گفت چهار تن از تندروان مسلح با واسکت هاي منفجره، بم هاي دستي و تنفگ، درين حمله دست داشتند.

مطبوعات ناروي ميگويد يوهانس گهر، وزير خارجه ناروي در همين هوتل، در هنگام انفجار اقامت داشت. بوي آسيبي نرسيده است.

اما يک ژورناليست نارويژي زخمي شده است. درين هوتل در هنگام انفجار بيشتر مهمانان خارجي اقامت داشتند.

حملات شورشيان در افغانستان بيشتر در ولايات جنوبي هلمند و قندهار صورت ميگيرد که در آنجا شورشيان طالب فعال هستند. اما در سال گذشته در تعداد حملات در پايتخت آنکشور نيز افزايش صورت گرفته است.

XS
SM
MD
LG