لینک های دسترسی

مواصلت جارج بش به عربستان سعودي و ادامه مداکرات صلح شرق ميانه


جارج بش رئيس جمهور ايالات متحده وارد عربستان سعودي شده است. توقع ميرود رئيس جمهور در آنکشور، کمک به مذاکرات صلح بين اسرائيل و فلسطينيان و مساعي برهبري ايالات متحده عليه ايران را تشويق نمايد.

آقاي بش ازين سفر خود به شرق ميانه براي تقاضا از متحدين عربي اش استفاده نموده است تا به رهبران فلسطيني ايکه در مذاکرات با اسرائيل دخيل هستند، حمايت ديپلوماتيک و کمک مالي تدارک نمايند.

بروز يکشنبه طي خطابه اي در ابو ظبي، رئيس جمهور همچنان از کشور هاي خليج در خواست نمود تا در برخورد با ايران، با ايالات متحده يکجا شوند.

وي ايران را يکي از تمويل کنندگان عمده دهشت افگني در جهان خواند. کشور هاي سني مذهب عرب در خليج با وجود آنکه در قسمت نفوذ اين کشور شيعيه مذهب در منطقه، نگراني دارند، مناسبات خود را حفظ نموده اند.

توقع ميرود که مذاکرات آقاي بش با رهبران عربي فروش سلاح را نيز در بر بگيرد. قبل از عزيمت به عربستان سعودي، آقاي بش از ابوظبي بطور مختصر بازديد نمود.

وي در يک ميز مدور با رهبران جوان عربي گفت امريکا به دين و عقايد آنها احترام دارد و ميخواهد که يکجا باهم روي صلح کار نمايند.

XS
SM
MD
LG